Jak se pozná autista

Zdraví

Přidal ivana33, dne 13. 04. 2019 ,  0x

Jak se pozná autista

Když se řekne autista, většina lidí si vybaví neopakovatelný film „Rain man“, jehož ústřední postavou je muž právě s touto vrozenou poruchou. O možný autismus se zajímají především rodiče malých dětí, kteří svá dítka bedlivě pozorují a snaží se zavčas odhalit jakoukoliv odchylku v jejich chování nebo vývoji. Autismus může u každého člověka vypadat jinak. Jedná se o určitou rozvojovou poruchu, která má vliv na to, jak lidé komunikují, chovají se a spolupracují s ostatními. Neexistuje jedna konkrétní příčina a symptomy se proto různí. Mohou být nepatrné až velmi silné.

První znaky autismu

Některé děti, kterých se tato porucha týká, začínají vykazovat první symptomy už v prvních měsících po narození. U ostatních se zdá, jako by byl jejich vývoj zcela normální během prvních několika měsíců nebo dokonce let a teprve poté se objeví první symptomy. Až polovina rodičů autistických dětí zaznamenává první známky této poruchy v období, kdy jejich potomek dosáhne prvního roku života. Děti s touto vadou budou vykazovat příznaky během celého života, avšak je možné, že se vše o něco zlepší s věkem. Autismus je velmi široký pojem. U některých jedinců jsou typické znaky velmi viditelné a u ostatní jsou téměř nepozorovatelné. Typickým znakem jsou rozdíly v sociálních dovednostech, komunikaci a chování. Tito lidé jsou zkrátka jiní než ostatní jedinci.Autista a společenský život

Už v raném dětství lze spatřit problémy osvojit si základní společenské dovednosti. Autistické dítě může chtít navázat bližší kontakt s dalšími lidmi, jenže zkrátka neví jak. U takového dítěte si můžete všimnout těchto znaků chování:

 • Nereaguje na své jméno.
 • Nejeví zájem o hraní, mluvení a celkovou interakci s ostatními.
 • Dává přednost samotě nežli kolektivu jiných dětí.
 • Vyhýbá se nebo odmítá fyzický kontakt.
 • Vyhýbá se očnímu kontaktu.
 • V případu rozčílení nebo pláče, nechce být utišeno.
 • Nerozumí vlastním emocím a emocím ostatních lidí.
 • Autista a komunikační schopnosti

Zhruba 40 % dětí s autismem nemluví vůbec. U 25 až 30 % se vyvine určitá řeč, avšak později tuto schopnost ztrácí. Ostatní autistické děti začínají mluvit daleko později. Většina má následující komunikační problémy:

 • Zadrhávání.
 • Monotónní nebo zpěvná řeč.
 • Koktání.
 • Problémy se zájmeny (jejich záměna).
 • Nepoužívají běžná gesta, mezi která patří mávání nebo ukazování prstem.
 • Na tyto gesta také nereagují.
 • Nejsou schopny držet se jednoho tématu.
 • Nerozeznají sarkasmus a
 • Autista a vzorce chování

Děti trpící autismem se často chovají neobvykle až zvláštně. Typické jsou následující příklady:

 • Opakují určité pohyby, jako je např. poskakování, tleskání, otáčení se.
 • Jsou neustále v pohybu, bývají často hyperaktivní.
 • Jsou fixované na určité aktivity nebo předměty.
 • Mají specifické zvyky nebo rituály (pokud dojde k jejich změně mohou se rozčílit nebo dokonce zuřit).
 • Jsou extrémně citlivé na světlo, dotyk a zvuk.
 • Jsou vybíravé v jídle.
 • Mají problémy s koordinací pohybů. Působí nemotorně.
 • Chovají se velmi impulsivně.
 • Agresivní chování vůči sobě i ostatním.
 • Udrží pozornost jen velmi krátce.   Zaměňování autismu s nevychovaností

   Jakmile se autismus u dětí projeví, rodiče v první chvíli netuší, že se jedná o tuto poruchu. Nevědí si s dítětem rady, označují ho za neposlušné a nezvladatelné. Poté přibývají nelichotivé poznámky od ostatních, kteří neobvyklé chování přisuzují špatné výchově. Od momentu, kdy autistické dítě začíná být v kontaktu s ostatními dětmi, vše se ještě přiostří. V lepším případě si nechce s ostatními hrát a v tom horším na ostatní děti útočí a bije je. V případě, že se jedná o skutečně dlouhodobý problém a dítě je jiné už od raného věku, určitě se doporučuje odborné psychologické vyšetření, které diagnózu potvrdí nebo naopak vyvrátí.

   Další článek


   Komentáře:

   Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

   Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.
   Chci odebírat novinky VSESTIHNU ve svém prohlížeči!